21. Ústecká rehabilitační konference, 16.09.2022, Ústí nad Labem

 
Hlavní informace

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

 

Aktivní účast registrujte on-line PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE

Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line

Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line, vložte svůj abstrakt. Ke kvalitě abstraktu bude přihlíženo při výběru přednášek do programu.

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později. 


Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na konferenci. Pro registraci účasti na konferenci prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři. 


◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu v levém sloupci).


Vyrozumění o přijetí/nepřijetí přednášky

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 2.8.2022. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem konference

 
Zaslání abstraktu
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána společně s registrací v termínu nejpozději do 31.7.2022.
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientu, vyšetření a výsledky.
Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- prezentace typu (přednáška)
- Kategorie (lékař/VŠ, sestra)

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J. 2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že
chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

ZASLÁNÍ / EDITACE ABSTRAKTU
ON-LINE přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE(viz. menu v levém sloupci).
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 
Prezentační informace
PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
 
Počítačová specifikace
Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS

Fonty
• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.
Použijte následující postup – klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.


Obrázky / Videa
• JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
• GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
• Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
• Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.
• VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na konference
• Prosíme, přineste své soubory a na USB flash disku.
• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).
• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.
Kam přehrát Vaší prezentaci na konference
• Prosíme, přijďte do sálu před začátkem sekce (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
• Po skočení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.
VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.