Beskydský pediatrický den 2022, 27.05.2022, Ostravice

 
Hlavní informace

Důležitá data

17.12.2021 Otevření registrace a informace na webových stránkách

15. 2.2022  Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů přednášky

15. 3.2022  Program

28. 2 2022  Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku


Registraci k aktivní účasti zašlete prosím nejpozději do 15. 2. 2022. Přihlaste se prostřednictvím formuláře.
Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line
Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat. Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi zadaný e-mail. Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.  
 
Věnujte prosím náležitou pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů – možno vložit dodatečně. Termín dodání abstrakt je nejpozději do 15. 2. 2022.

UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na odbornou konferenci. Pro registraci na konferenci prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři. 

Vyrozumění o přijetí přednášky
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 5. 3. 2022. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen garantem konference.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 
Zaslání abstraktu
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
termín dodání nejpozději do 15. 2. 2022

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s programovým výborem konference
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 
Prezentační informace
POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI
- název prezentace
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 2500 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že
chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
 
Počítačová specifikace
Instrukce pro PowerPoint
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

Fonty
• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.
Použijte následující postup – klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.

Obrázky / Videa
• JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
• GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
• Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
• Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš Formát videa kompatibilní s naším softwarem.
VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)