XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 08.09.2022 - 10.09.2022, Brno

 
Hlavní informace

Důležitá data
11.10. 2021 Otevření informace na webových stránkách
15.12. 2021  Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti
13.  5. 2022 Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku
        (přednáška, elektronický poster, kurz)
13.  6. 2022 Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
30.  6. 2022 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
15.  7. 2022 Program a informace autorům o délce přednášky
08.  8. 2022  Termín uploadu elektronického posteru
29.  8. 2022 Termín ukončení registrace on-line
08. – 10.  9. 2022 XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
 
OKRUHY PŘEDNÁŠEK
Věda a výzkum v oftalmologii
Katarakta a refrakce
Glaukom
Sítnice
Rohovka 
Uvea
Pedooftalmologie
Orbita
Neurooftalmologie
Traumatologie
Plastická chirurgie
Onkologie
Varia
Posterová sekce

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI, ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ (viz v horní části stránky šipka vpravo REGISTRACE aktivní účasti on-line).
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci.
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt, e-posterovou prezentaci.
Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně. 

Přihlášku k aktivní účasti a abstrakt zašlete nejpozději do 13. 5. 2022.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři (viz odkaz vlevo REGISTRACE- přihláška a informace – Registrace on-line)
UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na výroční sjezd. Pro registraci na sjezd prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři. Zde si dále můžete rezervovat ubytování a ostatní služby.

DŮLEŽITÉ!!! Při tvorbě abstraktu je nutno dodržet pevně danou strukturu. Pokud obdržíme abstrakt v jiné podobě, bude autorovi navrácen k přepracování. Vzorový abstrakt je dostupný na stránkách www.oft2022.cz.. 
Kompletní podrobné informace ke zpracování abstraktů, šablona pro vytvoření e-posterové prezentace jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.oft2022.cz/aktivni-ucast.

Prohlášení o finančním zájmu
UPOZORNĚNÍ!!!  Součástí registrace k aktivní účasti je vyplnění a zaslání „Prohlášení o finančním zájmu“. Formulář je dostupný ke stažení na webových stránkách sjezdu www.oft2022.cz/aktivni-ucast. Vyplněný formulář prosím zašlete e-mailem na adresu 
saskova@bos-congress.cz

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru, kurzu programovým výborem sjezdu informováni nejpozději 13. 6. 2022 e-mailem. Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 15. 7. 2022. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem sjezdu. 

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání vědecký výbor negarantuje zařazení do programu.

 
Zaslání abstraktu
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Termín dodání nejpozději do 13. 5. 2022
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)
- téma (uveďte jedno z témat programu sjezdu)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 2500 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že
chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

Zaslání / EDITACE abstraktu
ON-LINE: přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 
Postery
E - POSTERY
Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu sjezdu a budou k dispozici všem účastníkům.
Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.
• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 8. 8. 2022 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint. Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).
E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

Výroba e-posteru
1) V programu MS PowerPoint:
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme).

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.

Videa
Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na: saskova@bos-congress.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm
Všechny E-postery musí být odeslány do 8. 8. 2022, aby mohly být prezentovány na sjezdu

KURZY
Pro přihlášení KURZU využijte prosím formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI
v kolonce Prezentace typu* vyznačte ʘ jiné (kurz apod.):

napište: KURZ - délku trvání kurzu
- navrhovaná částka poplatku za účast na kurzu pro 1 účastníka
- minimální a maximální doporučený počet účastníků
(příklad: KURZ - 45 minut – 200 Kč/1 osoba - 10 až 40 účastníků)

Prosíme o vyplnění celkových údajů ke kurzu.

INFO: Honorář vedoucímu kurzu
Za realizovaný kurz bude vyplacen vedoucímu kurzu honorář, informace schématu výpočtu honoráře Vám zašleme po zařazení kurzu do programu.


napište: KURZ - délku trvání kurzu
- navrhovaná částka poplatku za účast na kurzu pro 1 účastníka
- minimální a maximální doporučený počet účastníků
(příklad: KURZ - 45 minut – 200 Kč/1 osoba - 10 až 40 účastníků)

Prosíme o vyplnění celkových údajů ke kurzu.

INFO: Honorář vedoucímu kurzu
Za realizovaný kurz bude vyplacen vedoucímu kurzu honorář, informace schématu výpočtu honoráře Vám zašleme po zařazení kurzu do programu.


PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint.
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS.
• Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto pomě¬ru).

Fonty
• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows), budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.
• Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).VIDEA/ OBRÁZKY
Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do přípravny, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.
• VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) – přineste si vlastní kodek.
• SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)
• OBRÁZKY: JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace (dále možno použít GIF, TIF nebo BMP formáty).

KAM PŘEHRÁT VAŠÍ PREZENTACI NA SJEZDU
Prosím, dostavte se s Vaší prezentací do PŘÍPRAVNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ nejpozději 2 hodiny před zahájením Vaší sekce, ve které máte přednášku. V případě, že je Váš projev naplánován na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci předchozí den.
• Přípravna bude otevřena minimálně 60 minut před začátkem ranních sekcí, sály budou otevřeny minimálně 30 minut před začátkem sekcí.
• Technici v přípravně Vaší prezentaci nahrají do systému a prezentaci s Vámi zkontrolují a vyzkouší, zda se zobrazuje správně. Dohodněte se s techniky na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
• Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik v přednáškovém sále. Kontaktujte technika v přednáškovém sále o přestávce před zahájením programového bloku, ve kterém máte přednášku.
• Použití vlastního notebooku nebo Macbooku je možné pouze po dohodě s techniky v přípravně a přednáškovém sále.
• Po skončení sjezdu budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.
PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint.
• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS.
• Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto pomě¬ru).

Fonty
• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows), budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.
• Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).VIDEA/ OBRÁZKY
Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do přípravny, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.
• VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) – přineste si vlastní kodek.
• SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)
• OBRÁZKY: JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace (dále možno použít GIF, TIF nebo BMP formáty).

KAM PŘEHRÁT VAŠÍ PREZENTACI NA SJEZDU
Prosím, dostavte se s Vaší prezentací do PŘÍPRAVNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ nejpozději 2 hodiny před zahájením Vaší sekce, ve které máte přednášku. V případě, že je Váš projev naplánován na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci předchozí den.
• Přípravna bude otevřena minimálně 60 minut před začátkem ranních sekcí, sály budou otevřeny minimálně 30 minut před začátkem sekcí.
• Technici v přípravně Vaší prezentaci nahrají do systému a prezentaci s Vámi zkontrolují a vyzkouší, zda se zobrazuje správně. Dohodněte se s techniky na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.
• Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.
• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik v přednáškovém sále. Kontaktujte technika v přednáškovém sále o přestávce před zahájením programového bloku, ve kterém máte přednášku.
• Použití vlastního notebooku nebo Macbooku je možné pouze po dohodě s techniky v přípravně a přednáškovém sále.
• Po skončení sjezdu budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.