11. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 25.03.2022 - 26.03.2022, Ústí nad Labem

 
Hlavní informace

Důležitá data

31. 1. 2022 Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů (přednáška)

14. 2. 2022 Informace o přijetí přednášky

24. 2. 2022 Program

6. 3. 2022 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

14. 3. 2022 Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky do sborníku

25. - 26. 3. 2022 11. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY


AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE

Registraci k aktivní účasti zašlete nejpozději do 31. 1. 2022, k dispozici on-line na stránkách www.bos-congress.cz/sad2022

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI (viz Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line).

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi zadaný e-mail. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. 

Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později. 

Hlavní informace – obsahují kompletní informace týkající se účasti.

UPOZORNĚNÍ - Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na sympozium. Pro registraci na sympozium prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři. Zde si můžete rezervovat ubytování a ostatní služby.

Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sympozia a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen odborným garantem sympozia.

 
Zaslání abstraktu
POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientu, vyšetření a výsledky.
Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s garantem akce.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora

FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaku vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor muže mít i více afiliací)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Text abstraktu (maximum 4000 znaku vč. mezer)

Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě,
že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).
 
Prezentační informace
PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci
 
Počítačová specifikace
Počítačová specifikace – Instrukce pro PowerPoint
- Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
- Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

Fonty
- Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
- Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
- Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.
Použijte následující postup
(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa
- JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládání“ obrázků do prezentace.
- GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
- Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
- Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.
- VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na sympozium
- Prosíme, přineste své soubory na USB flash disc
- Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory etc.).
- Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
- Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na sympozium
- Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 hodinu před začátkem Vaší sekce. Technik v sále Vaší prezentaci nahraje do systému tak, aby měl čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
- Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
- Po skočení sympozia, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.