Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2020 , 04.09.2020 - 05.09.2020, Český Krumlov

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÁ DATA

15. 5. 2020                  Program

19. 6. 2020                  Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku

13. 8. 2020                  Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

4. – 5. 9. 2020             SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU 2020

 

TÉMATA

Mužské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu

Ženské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu

Hypo/hypergonadismus: aktuální trendy v léčbě

Infertilita a hypofertilita: výzkum, diagnostika, terapie, aktuální léčebné postupy

Hormonální preparáty a sexuální funkce

Sexuální funkce u onkologických pacientů

Sexuální funkce u psychiatrických pacientů

Sexualita a stárnutí

Dětská a preventivní sexuologie

Poruchy sexuální preference, parafilie: výzkum, diagnostika a léčba

Transsexualita: úskalí diagnostiky, léčby, právní aspekty

Mozek a sexualita

Zajímavé případy z klinické sexuologie: diferenciální diagnostika a postup řešení

Etické aspekty sexuální a reprodukční medicíny

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, posteru

Registrovaní zájemci o aktivní účast z původního termínu budou o přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení do odborného programu vyrozuměni e-mailem do 15. 5. 2020.  Prezentující autor se zavazuje zúčastnit symposia a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem.

 

V rámci symposia proběhne vyhlášení nejlepších zaslaných abstraktů, výherci obdrží bezplatné roční členství v ČSSM.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU

 

ABSTRAKTY TUČNĚ

MUSTR abstrakt souhrnná přednáška – ke stažení ZDE

MUSTR abstrakt přednáška poster – ke stažení ZDE

ABSTRAKT souhrnná přednáška příklad – ke stažení ZDE

ABSTRAKT přednáška příklad – ke stažení ZDE

 

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientu, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem. Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

 POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI

– prezentující autor (příjmení, jméno)

– pracoviště

– email autora

– prezentace typu (přednáška, …)

– kategorie (lékař/VŠ, sestra)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název:

max. 150 znaků vč. mezer, zarovnáno na střed

Autoři:

(včetně prezentujícího autora, číslo afilace je uvedeno horním indexem, zarovnáno na střed)
Ve formátu: Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (1), Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (2),titul, Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (3)

Pracoviště:

Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací, afiliace číslovat)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

 

Email:

pouze prezentujícího autora (zarovnáno na střed)

 

Text abstraktu:

(maximum 4000 znaků vč. mezer - musí se vejít na jednu stranu A4.

Pro prezentaci výzkumné práce: text musí být členěn na tyto části: Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu). Viz. modelový abstrakt.

Pro souhrnnou prezentaci: nemusí být dodržena přesná struktura jako u výzkumné práce, text souhrnné přednášky by však měl obsahovat jasně formulované cíle sdělení a specifikovat proces hledání zdrojů v literatuře a/nebo ve výzkumné činnosti autora, vymezit teoretické koncepty, z nichž chce autor vycházet. Viz. modelový abstrakt. Použijte 3 - 5 klíčových slov.

Téma přednášky nesmí obsahovat reklamu na produkt, pokud se nejedná o hrazenou firemní přednášku. Organizační výbor si při nedodržení pravidla vyhrazuje právo, takovou přednášku ukončit.

 

Typ písma:

Calibri 12

Struktura abstraktu:

Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace – Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích. Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of  Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit  špatné zobrazení stylu Vaší  prezentace. Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma. Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup. Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Na čem přinést prezentaci na symposium

Prosíme, přineste své soubory na USB flash disc

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory atd.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu symposia, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte je tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na symposium

Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze. Technici  v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte, prosím na vědomí, že při nahrání přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá dostatečný čas na kontrolu.

Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po skočení symposia, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny a paměťové disky vráceny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

 

POSTERY

Vzor 1 – ke stažení ZDE

Vzor 2 – ke stažení ZDE

Vzor 3 – ke stažení ZDE

 

Postery budou prezentovány v klasické podobě na dřevěných stojkách. Čistý rozměr pro poster je: šířka 60 cm a výška 100 cm. Postery budou vystaveny po celou dobu symposia a budou k dispozici všem účastníkům.