59. OTOLOGICKÝ DEN, 05.12.2019, Ostrava

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÁ DATA       

15.11.2019      Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

25.11.2019      Termín odeslání definitivní verze abstraktu

  5.12.2019      59. OTOLOGICKÝ DEN

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI (viz odkaz vlevo – Přihláška k aktivní účasti on-line).

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu v levém sloupci).

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

 

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého

příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- preferovaná forma (přenáška/e-poster)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen pro nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou´dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup:

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro vkládání obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe).

 

Přenos prezentací a uložení

Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD- ROM, (DVD±R/RW) nebo USB flash disc.

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, atd.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na konference

Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou otevřeny minimálně 60 minut před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v sále Vaši prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu. Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po skončení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.