20. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM - „JAK LÉČÍM JÁ“, 19.10.2019, Ústí nad Labem

 
Hlavní informace


DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

31. května 2019    Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů (přednáška)

2. září 2019           Informace o přijetí přednášky

16. září 2019         Program, Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky do sborníku

23. září 2019         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

19. října 2019        20. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI (viz odkaz vlevo – Přihláška k aktivní účasti on-line).
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.
Registrace je možná i bez zaslání abstraktů – možno vložit dodatečně.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu v levém sloupci).

 

Vyrozumění o přijetí přednášky

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 2.9.2019.

 

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientu, vyšetření a výsledky.

Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora)

      Ve formátu příjmení, iniciála, v závorce číslo afiliace:
      Novák J. (1), Novotný V. (2) a Nová C. (3)

Pracoviště – Afilace

      (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1 - I. dětská klinika, 2 - II.dětská klinika, 3 - III. dětská klinika, FN Pelhřimov

Text abstraktu (2500 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu: Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

 

Zaslání abstraktu

Dodatečné zaslání abstraktu
ON-LINE přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE(viz. menu v levém sloupci).
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text - vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 

PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace – Instrukce pro PowerPoint
· Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
· Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS

Fonty
· Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
· Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
· Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.

Použijte následující postup
(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa
· JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
· GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
· Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
· Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.
· VIDEO SOUBORY: Windows Media

 

Přenos prezentací a uložení
Na čem přinést prezentaci na sympozium
· Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD – ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc
· Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).
· Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sympozia, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
· Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na sympoziu
· Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem programu (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.
· Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
· Po skočení sympozia, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.