XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY, 11.04.2019 - 13.04.2019, Valeč

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÁ DATA

31. 1. 2019        Registrace volných sdělení a zaslání abstraktů přednášek

18. 2. 2019        Oznámení o přijetí/nepřijetí autorů volných sdělení

20. 2. 2019        Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

  4. 3. 2019        Program

  4. 3. 2019        Termín úpravy abstraktu přednášky a posteru do sborníku

15. 3. 2019        Termín uploadu elektronického posteru

11.-13. 4 2019   XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

Těhotenství ve vyšším věku

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI, ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ (viz v horní části stránky šipka vpravo REGISTRACE k aktivní účasti on-line).
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu v levém sloupci). 

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru informováni programovým výborem konference, nejpozději 18. 2. 2019 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem.

Přijaté abstrakty budou publikovány ve sborníku s ISBN.

Do 18. 2. 2019 budou některé abstrakty vybrány k ústní prezentaci (7 minut prezentace + 3 minuty diskuze), ostatní budou publikovány formou posteru.


POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  
POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)


FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
      Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J. 2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že   
      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

E - POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu konference a budou k dispozici všem účastníkům.

Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.


Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

·         E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 15. 3. 2019 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

 

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

 

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT , PPTX (převod do PDF zajistíme).  

 

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.  
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu

na email: martinikova@bos-congress.cz 

Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 15. 3. 2019, aby mohly být prezentovány na konferenci.

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich  počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of  Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit   špatné zobrazení stylu Vaší  prezentace.

Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení  250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec  SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na konferenci

·         Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disk.

·         Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory,   etc.).

·         Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

·         Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

·         Prosíme, přijďte do konferenčního sálu, ráno před začátkem programu (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem programu) nebo během kávové přestávky či v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přednášku  plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici  v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce  před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

·         Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání,  které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

·         Po skočení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.