Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2021 , 03.09.2021 - 04.09.2021, Český Krumlov

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÁ DATA

14. 6. 2021                  Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti

21. 6. 2021                  Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky do programu

  1. 7. 2021                   Program

30. 7. 2021                  Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku

  2. 8. 2021                   Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

3. – 4. 9. 2021             SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ  MEDICÍNU 2021

 

TÉMATA

1.      Antikoncepce a sexualita

2.      Poruchy sexuální preference

3.      Drogy a sex

4.      Ejakulační dysfunkce

5.      Erectilní dysfunkce

6.      Orgastická dysfunkce

7.      Evoluční sexuologie

8.      Ženská sexualita

9.      Asistovaná reprodukce

10.  Sexualita hendikepovaných

11.  Zákon a sexualita

12.  Menopauza a sexualita

13.  Prostituce

14.  Pornografie

15.  Neurovědy a sexualita

16.  Pánevní chirurgie a sexualita

17.  Těhotenství a sexualita

18.  Prostata a sexualita

19.  Romantická láska

20.  Sex a internet

21.  Sexuální práva

22.  Sexualita a psychické poruchy

23.  Terapie sexuálních dysfunkcí

24.  Transsexualita

25.  Násilí a sex

26.  DSM-5 a ICD-11

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line

             Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line

 

Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 14. 6. 2021

 

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi zadaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu REGISTRACE).

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, posteru

Autoři budou o přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení do odborného programu vyrozuměni e-mailem do 21. 6. 2021.  Prezentující autor se zavazuje zúčastnit symposia a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

MUSTR poster – ke stažení ZDE

MUSTR abstrakt souhrnná přednáška – ke stažení ZDE

ABSTRAKT souhrnná přednáška příklad – ke stažení ZDE

ABSTRAKT přednáška příklad – ke stažení ZDE

 

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem. Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

 POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI

– prezentující autor (příjmení, jméno)

– pracoviště

– e-mail autora

– prezentace typu (přednáška, poster)

– kategorie (lékař/VŠ, sestra)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název:

max. 150 znaků vč. mezer, zarovnáno na střed

Autoři:

(včetně prezentujícího autora, číslo afilace je uvedeno horním indexem, zarovnáno na střed)
Ve formátu: Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (1), Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (2),titul, Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (3)

Pracoviště:

Afiliace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací, afiliace číslovat)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

 

E-mail:

pouze prezentujícího autora (zarovnáno na střed)

 

Text abstraktu:

(maximum 4000 znaků vč. mezer - musí se vejít na jednu stranu A4.

Pro prezentaci výzkumné práce: text musí být členěn na tyto části: Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu). Viz modelový abstrakt.

Pro souhrnnou prezentaci: nemusí být dodržena přesná struktura jako u výzkumné práce, text souhrnné přednášky by však měl obsahovat jasně formulované cíle sdělení a specifikovat proces hledání zdrojů v literatuře a/nebo ve výzkumné činnosti autora, vymezit teoretické koncepty, z nichž chce autor vycházet. Viz modelový abstrakt. Použijte 3 - 5 klíčových slov.

 

Téma přednášky nesmí obsahovat reklamu na produkt, pokud se nejedná o hrazenou firemní přednášku. Organizační výbor si při nedodržení pravidla vyhrazuje právo, takovou přednášku ukončit.

 

Typ písma:

Calibri 12

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích. Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace. Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma. Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup. Klikněte na “nástroje”, potom “možnosti”, dále “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Na čem přinést prezentaci na symposium

Prosíme, přineste své soubory na USB flash disc.

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory atd.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu symposia, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte je tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na symposium

Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte, prosím na vědomí, že při nahrání přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá dostatečný čas na kontrolu.

Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po skočení symposia, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny a paměťové disky vráceny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

 

POSTERY

Vzor 1 – ke stažení ZDE

Vzor 2 – ke stažení ZDE

Vzor 3 – ke stažení ZDE

 

Postery budou prezentovány v klasické podobě na dřevěných stojkách. Čistý rozměr pro poster je: šířka 60 cm a výška 100 cm. Postery budou vystaveny po celou dobu symposia a budou k dispozici všem účastníkům.