3. Májové spondylochirurgické symposium - ZRUŠENO, 29.05.2020, V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirem COVID-19 byla akce v daném termínu zrušena bez náhrady.

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako v minulých letech si Vás také letos dovolujeme jménem organizačního výboru pozvat na 3. májové spondylochirurgické symposium, které se uskuteční dne 29. 5. 2020 v Paláci Žofín v Praze. Letošní akce bude mít opět dva pořadatele: spondylochirurgickou kliniku 1. LF UK a FN Motol v Praze a neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Záštitu nad symposiem převzali: rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., předseda ČLS JEP, z.s. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP. 

Tématem našeho letošního setkání bude degenerativní onemocnění krční páteře, krční degenerativa představuje každodenní chléb všech spondylochirurgických pracovišť. Předpokládáme tak, že osvědčený model symposia, kdy pilotní přednášky předních odborníků střídají kazuistiky z většiny českých pracovišť, osloví široké spektrum páteřních chirurgů. Podobně jako v minulých letech se těšíme na interaktivní charakter setkání a plamenné diskuze. K vrcholům kulturního dění letošního roku potom bude nepochybně patřit společenský večer určený nejen Vám, ale také Vašim protějškům. Ikonické prostory pražského Žofína jsou zárukou důstojného prostředí pro naši společnost.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

 

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Termín konání
29.05.2020
Místo konání
Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
Pořádá
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze
Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Pod záštitou
Univerzita Karlova
1. LF UK
Česká lékařská společnost JEP
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
FN Motol
Odborný garant symposia
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. - Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Témata
Degenerativní onemocnění krční páteře
Časový harmonogram
PÁTEK 29.5.2020
07.30 – 17.00 Registrace
08.30 – 10.30 Odborný program
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.30 Odborný program
12.30 – 13.15 Oběd
13.15 – 15.00 Odborný program
15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 17.00 Odborný program
19.30 – 01.00 Zahradní slavnost a večer v Paláci Žofín
Program bude doplněn po 29. 4. 2020
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.